pax kavramı

pax kavramı İng. pax concept

[pax kavramı] Schild adlı araştırmacının yarışmalı antagonizmada antagonist ilacın etki gücünün bir göstergesi olarak ortaya attığı ve agonist ilacın log doz-cevap eğrisini, x doz oranı kadar sağa kaydıran antagonistin molar konsantrasyonun logaritması olan değer.


pax kavramı için benzer kelimeler


pax kavramı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'x', ' ', 'k', 'a', 'v', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
pax kavramı kelimesinin tersten yazılışı ımarvak xap diziliminde gösterilir.