paylaştırılmış yazıcı

paylaştırılmış yazıcı İng. shared printer

paylaştırılmış yazıcı için benzer kelimeler


paylaştırılmış yazıcı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'y', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
paylaştırılmış yazıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcızay şımlırıtşalyap diziliminde gösterilir.