pe

pe

Türk alfabesinin yirminci harfinin adı, okunuşu.


pe

Şaşma ünlemi


pe

Taş duvar


PE

bk. fosfatidiletanolamin


pe, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', şeklindedir.
pe kelimesinin tersten yazılışı ep diziliminde gösterilir.