PENT ile başlayan kelimeler

PENT ile başlayan veya başında PENT olan kelimeler 27 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre PENT ile başlayan kelimeler

23 harfli

Pentastoma denticulatum, pentoz fosfat yolu, PPP

22 harfli

pentadaktil ekstremite

20 harfli

pentaenoik yağ asidi, pentobarbital sodyum

18 harfli

pentametilendiamin

16 harfli

Pentatrichomonas, pentilentetrazol

13 harfli

pentastomozis

12 harfli

Pentadactyla, Pentastomida

11 harfli

pentastomit

10 harfli

Pentastoma, pentazosin, pentlandit

9 harfli

pentastom, pentatlon

8 harfli

pentamer, pentozan

6 harfli

pentan, pentem, penten, penter, pentoz, pentür

5 harfli

penta, penti

Kelime Ara