petrografi

petrografi Fr. pétrographie

a. Taş bilimi.


petrografi

bk.taşbilim.


petrografi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 't', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
petrografi kelimesinin tersten yazılışı ifargortep diziliminde gösterilir.