Peyronella glomerata

Peyronella glomerata İng. Peyronella glomerata

Yabani keçilerin kulak bölgesinde hiperkeratozis oluşumuna neden olan bir mantar etkeni.


Peyronella glomerata, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'e', 'y', 'r', 'o', 'n', 'e', 'l', 'l', 'a', ' ', 'g', 'l', 'o', 'm', 'e', 'r', 'a', 't', 'a', şeklindedir.
Peyronella glomerata kelimesinin tersten yazılışı ataremolg allenoryeP diziliminde gösterilir.