Picus canus

Picus canus

bk. küçük yeşil ağaçkakan


Picus canus

bk. külrengi ağaçkakan


Picus canus için benzer kelimeler


Picus canus, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'i', 'c', 'u', 's', ' ', 'c', 'a', 'n', 'u', 's', şeklindedir.
Picus canus kelimesinin tersten yazılışı sunac suciP diziliminde gösterilir.