Pinus nigra

Pinus nigra

bk. kara çam


Pinus nigra için benzer kelimeler


Pinus nigra, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'i', 'n', 'u', 's', ' ', 'n', 'i', 'g', 'r', 'a', şeklindedir.
Pinus nigra kelimesinin tersten yazılışı argin suniP diziliminde gösterilir.