pıydırmak

pıydırmak

Deli olmak, aklını kaçırmak.


pıydırmak

1. Atmak, fırlatmak. 2. Götürmek, yürütmek, çalmak.


pıydırmak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'ı', 'y', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
pıydırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıdyıp diziliminde gösterilir.