pıylım pıylım

pıylım pıylım

İyice örselenmiş, eskimiş (giysi, eşya vb. şeyler için).


pıylım pıylım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'ı', 'y', 'l', 'ı', 'm', ' ', 'p', 'ı', 'y', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
pıylım pıylım kelimesinin tersten yazılışı mılyıp mılyıp diziliminde gösterilir.