pıyrım pıyrım

pıyrım pıyrım

sf. hlk. Çok eskimiş, çok yıpranmış: “Tıraşı bir karış uzamış, sırtındaki yağlı ceketin yakaları pıyrım pıyrım.” -H. Taner.


pıyrım pıyrım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'ı', 'y', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'p', 'ı', 'y', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
pıyrım pıyrım kelimesinin tersten yazılışı mıryıp mıryıp diziliminde gösterilir.