PLE ile başlayan kelimeler

PLE ile başlayan veya başında PLE olan kelimeler 84 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre PLE ile başlayan kelimeler

25 harfli

pleksus intermezenterikus, pleksus kaudalis dorsalis, pleksus nervorum spinalum, pleksus rektales kaudales, pleksus ruminalis dekster

24 harfli

pleksus brakiyalis felci, Plesiomonas shigelloides, Pleuronectes cynoglossus

23 harfli

pleksojenik arteryopati, pleksus rektales mediyi

22 harfli

pleksus deferensiyalis, pleksus periarteryalis, pleksus uterovaginalis, pleksus venozus sklera

21 harfli

Plectrophenax nivalis, pleksus lumbosakralis, pleksus pampiniformis, Pleuronectes platessa

20 harfli

Plegadis falcinellus, pleksus miyenterikus, pleksus pankreatikus, pleksus testikularis, pleomorfizm doktrini, Plethodon glutinosus

19 harfli

Plecotus austriacus, pleksus prostatikus, pleksus vertebralis

18 harfli

pleksus brakiyalis, pleksus kardiyakus, pleksus parotideus, pleksus pulmonalis, pleksus subklavius, pleksus submukozus, pleksus subserozus, pleksus timpanikus, pleksus ureterikus, pleksus vaskulozus, Plethon glutinosus

17 harfli

pleksus enterikus, pleksus faringeus, pleksus femoralis, pleksus hepatikus, pleksus otonomisi, pleksus vezikales

16 harfli

Plecotus auritus, pleksus gastrisi, pleksus lienalis, pleksus lumbalis, pleksus ovarikus, pleksus özofagus, pleksus pelvinus, pleksus sakralis

15 harfli

pleksus kolikus, pleksus renalis, pleksus venozus, plexus solarius

14 harfli

pleksus iliasi, Plethodontidae, Pleuronectidae, pleybek yapmak

13 harfli

Pleurotremata

12 harfli

Plectognathi, pleiotropizm, Pleistophora, pleroserkoit

11 harfli

pleksojenik, plektonemik, pleomorfizm, pleroserkus

10 harfli

Plecoptera, pleiotropi, pleistosen, pleksiglas, pleomorfik, plesimetre, Pleurodira

9 harfli

plesiotip

8 harfli

plebisit

7 harfli

plebler, pleksus, pleybek

6 harfli

plerom, plevra, pleyad

Kelime Ara