pnömotaksik merkez

pnömotaksik merkez İng. pneumotaxic center

Ponsun üst bölümü ve arkada bulunan, solunumun hem biçiminin hem de hızının kontrolüde görev alan bir solunum merkezi.


pnömotaksik merkez için benzer kelimeler


pnömotaksik merkez, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'n', 'ö', 'm', 'o', 't', 'a', 'k', 's', 'i', 'k', ' ', 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', şeklindedir.
pnömotaksik merkez kelimesinin tersten yazılışı zekrem kiskatomönp diziliminde gösterilir.