PO ile başlayan kelimeler

PO ile başlayan veya başında PO olan kelimeler 1332 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre PO ile başlayan kelimeler

25 harfli

Poisson integral denklemi, Poks virüs enfeksiyonları, polivinil alkol çözeltisi, Polycentropsis abbreviata, Polypedatus nigropalmatus, porus akustikus eksternus, posta koymak (veya atmak), postmortem ensefalomalasi, potansiyel ekonomik artık, potansiyel iktisadi artık, potansiyel türlü integral, potansiyometrik titrasyon, pozitif dışsal ekonomiler, pozitif ölçek ekonomileri, pozitif tamsayılar kümesi, pozitif tanımlı fonksiyon

24 harfli

Poisson integral formülü, poliglikolik asit ipliği, polinükleotit fosforilaz, Porocephalus constrictus, porus akustikus internus, postnatal toksoplasmozis, Potamogeton obtusifolius, Potamogeton panorminatus, poz kesmek (veya yapmak), pozitif alan ekonomileri, pozitif içsel ekonomiler, pozitif kitle dışsallığı, pozitif süre bağımlılığı, pozitif tanımlı çekirdek, pozitif-negatif anahtarı

23 harfli

Poisson bağlaşım modeli, Poisson toplama formülü, polarizasyon mikroskobu, polimorfnükleer lökosit, polus posteriyör lentis, Polycentrus schamburgki, Porocephalus armillatus, portfolyo risk yönetimi, portosistemik anastomoz, postözofagal sinir teli, postuna saman doldurmak, Potamogeton berchtoldii, poyu, altı kemerli tatu

22 harfli

poikilohidrik bitkiler, poikilozmotik canlılar, poliglaktin 910 ipliği, poligonun dış yarıçapı, polikromatofil alyuvar, polilesital yumurtalar, polinominal adlandırma, polus anteriyor lentis, Pomatoschistus microps, Pomatoschistus minutus, Poncelet dinamometresi, portovasküler displazi, posta dosyası aktarımı, postmortem gaz oluşumu, postpuerperal metritis, postvaksinel hepatitis, Potamobius fluviatilis, Potamogeton pectinatus, pozitif batmotrop etki, pozitif çarpık dağılım, pozitif dromotrop etki, ...

21 harfli

Poecilia melanogaster, poikiloterm hayvanlar, polialkol asit esteri, poliglandüler sendrom, poligonun iç yarıçapı, poliklonal antikorlar, polimerleşme derecesi, polinomsal gösterilim, politik iş çevrimleri, politika değişkenleri, polivinil klorür, PVC, Pollyanna mekanizması, Polymorphus boschalis, porselen salyangozlar, portföy risk yönetimi, posta iletişim kuralı, posta kutusu parolası, postmortem değişimler, postrenal yetersizlik, pozitif iplikli virüs, pozitif tanımlı dizey, ...

20 harfli

Podiceps fluviatilis, Podiceps nigricollis, poliarteritis nodoza, polinomsal fonksiyon, polisentrik kromozom, politen kromozomları, politik organizasyon, politika çözümlemesi, poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC, Polypterus senegalus, populasyon ekolojisi, popülasyon ekolojisi, portakava anastomozu, portal hipertansiyon, posta gümrük yöntemi, posteriyor vena cava, postkoyital uygulama, Potamochoerus porcus, potansiyel denetleci, potasyum hidrosülfat, ...

19 harfli

Podiceps ruficollis, Poecilia reticulata, polienoik yağ asidi, poliglikonat ipliği, polihedral virüsler, polihidrik alkoller, poliklonal gamopati, polinomsal çekirdek, polinomsal operatör, polinomsal yaklaşım, polinükleotit kinaz, polioensefalomalasi, poliradikulonöritis, polisentrik yönetim, politika fonksiyonu, polivinil reçineler, Pomatomus saltatrix, populasyon dinamiği, populasyon genetiği, popülarite kazanmak, popülasyon dinamiği, ...

18 harfli

Pochhammer simgesi, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Poecilia latipinna, polar kovalent bağ, polar olmayan grup, poli (A) polimeraz, poliket solucanlar, polimerleştirilmek, polimetilokarbamit, polinomlar halkası, polinomsal katsayı, polinomun derecesi, polisistronik mRNA, politetrafloroetan, politrofik ovaryol, polivinil prolidon, poliyoensefalopati, Polonya Çin domuzu, pompalama hareketi, Portekiz su köpeği, ...

17 harfli

Poecilia sphenops, Poecilia velifera, Poisson çekirdeği, Poisson integrali, Poisson parantezi, polifenol oksidaz, poligonun açıları, polikromatik ışın, polimerleştirilme, polimiktik göller, polinomsal açılım, politik davranmak, politika araçları, poliyoensefalitis, polonya sayrılığı, polonya tutulgası, Polyodon spathula, Polypterus bichir, ponutaya düşürmek, porsiyo vajinalis, porsiyonluk balık, ...

16 harfli

Podiceps auritus, Podicipediformes, Poecilia vittata, Poisson dağılımı, Poisson dönüşümü, polar trofoblast, poli (A) kuyruğu, poli vinilklorür, poliakrilonitril, poligen hipotezi, polimerleştirmek, polinomsal çözüm, polisiklik balık, polus posteriyör, Pomeranya köpeği, Pompadour üslûbu, portakal bahçesi, portal venografi, portatif mobilya, portföy yatırımı, portföy yönetimi, ...

15 harfli

Pogonias cromis, Poisson formülü, polarma düzlemi, polemiğe kaçmak, polenske sayısı, poliensefalitis, polimerleştirme, polimorfnükleer, polinomsal seri, poliradikulitis, polisakkaritler, polisensitivite, polisitemi vera, politeknik okul, politik ekonomi, politik iktisat, politik tiyatro, politika gütmek, politika yapmak, polivinil alkol, polivinilasetat, ...

14 harfli

pododermatitis, podotrohleozis, poikilositozis, Poisson modeli, Poisson süreci, poker çevirmek, polar cisimcik, polar flagella, poli-embriyoni, polidiyoksanon, polielektrolit, poligenik mRNA, poliizoprenoit, polikemoterapi, polimerizasyon, poliparazitizm, polis hafiyesi, polis karakolu, polisiye roman, polivinilalkol, polo çiftekeri, ...

13 harfli

Podicepididae, Podicipedidae, podotrohlitis, poikilohidrus, poikilosmatik, poikilosmotik, poikilotermal, polar bileşik, polar molekül, polar olmayan, polarize ışık, polen analizi, poliarteritis, poliçe çekmek, poliembriyoni, polikotiledon, polimer şerit, polimerleşmek, polimiyozitis, polinükleotit, polipeptidemi, ...

12 harfli

podoartritis, pohpohlanmak, Poksvirüsler, polar çözücü, polarizasyon, polemikçilik, polen çiçeği, polen kesesi, polen sepeti, polen tanesi, polen tarağı, poli-energid, poliartritis, polifiyodont, polimastigot, polimerleşme, polinöropati, polioklastik, poliorşidizm, polipropilen, polis romanı, ...

11 harfli

POD analizi, Poeciliidae, pofur pofur, pofurdatmak, pogayaprağı, Pogonophora, poğaçacılık, poğul olmak, pohpohçuluk, pohpohlamak, pohpohlanma, pohurlanmak, poikiloterm, polar halka, polar madde, polarimetre, polarimetri, polarografi, polaroplast, Polatderesi, Polatpınarı, ...

10 harfli

poca urmak, Poecilidae, poftalamak, pofurdamak, pofurdatma, pohluboyun, pohpohlama, poikilosit, pokercilik, pokkazarma, polârılmış, polariskop, polarograf, polarogram, polarölçer, polat gibi, Polatuşağı, Polatyurdu, polen tüpü, polidrozis, poliestrus, ...

9 harfli

pocalamak, pocciyhli, poçalamak, poçğetmek, podofilin, podometre, pofkurmak, pofurdama, pohéşşeği, poklangeç, polar bağ, polar kep, polarizör, Polatköyü, Polatpaşa, polemikçi, polepiece, polialkol, poliandri, polidipsi, polidonti, ...

8 harfli

pocutmak, poççikli, podokist, podosist, podozoma, podösüet, pof diye, poflamak, pofpofcu, pofurtma, poğaçacı, pohpohcu, pohpohçu, pokçaotu, polarıcı, polarite, polarlık, polarmak, polaroit, Polatbey, Polateli, ...

7 harfli

Poaceae, pocciyh, pocumak, poçuklu, poçumak, podomer, podosit, poetika, poğpeti, poğrenk, poherik, pohiyan, pohrenk, poilfag, Poisson, pokerci, polağan, polakar, polargı, polarin, polarma, ...

6 harfli

pocuga, poçacı, poçcik, poççih, poççik, poççuk, poçücü, podala, podamo, poddik, podime, podsol, podura, podyum, poetik, poflak, pogrom, poğaça, poğota, pohlah, pohmut, ...

5 harfli

pocğı, poçça, poçhâ, poçik, poçoç, poçuk, poçük, poduç, poduh, poduk, poduş, pofik, pofun, poğan, poğol, poğuç, poğul, pohar, pohça, pohçi, pohli, ...

4 harfli

poça, poçh, poçi, poço, poçu, podi, poğl, poğu, pohu, polç, poli, polo, polu, poni, pons, popo, popu, pore, port, posa, post, ...

3 harfli

poç, pof, pog, poğ, poh, pol, pon, pop, por, pos, poş, pot, pov, poy, poz

2 harfli

Po

Kelime Ara