Polyvision

Polyvision İng. Polyvision

Sinema Üçlü görüntülüğün bulucuları yönetmen Abel Gance ile mühendis André Debrie'nin geliştirdikleri, yan yana sıralanmış on kadar görüntülük üzerinde başka başka ya da birbirinin tümleyicisi olan görüntülerin aynı zamanda ya da ayrı ayrı yer almasına dayanan geniş görüntülüklü ve çok görüntülü işlem.


Polyvision, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'o', 'l', 'y', 'v', 'i', 's', 'i', 'o', 'n', şeklindedir.
Polyvision kelimesinin tersten yazılışı noisivyloP diziliminde gösterilir.