primer rumen timpanisi

primer rumen timpanisi İng. primer rumen tympania

Birincil işkembe şişkinliği.


primer rumen timpanisi için benzer kelimeler


primer rumen timpanisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'r', 'i', 'm', 'e', 'r', ' ', 'r', 'u', 'm', 'e', 'n', ' ', 't', 'i', 'm', 'p', 'a', 'n', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
primer rumen timpanisi kelimesinin tersten yazılışı isinapmit nemur remirp diziliminde gösterilir.