PRO ile başlayan kelimeler

PRO ile başlayan veya başında PRO olan kelimeler 582 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre PRO ile başlayan kelimeler

25 harfli

program geçici düzeltmesi, propiyonik asit türevleri, Prosthogonimus macrorchis, Prosthogonimus pellucidus, protandrik hermafroditlik, protein etkinlik derecesi, Protostrongylus rufescens

24 harfli

projektör ışığında olmak, proksimal kıvrımlı tübül, prosessus intrayugularis, prostat-spesifik antijen, protoplazmik astrositler, prototekal enfeksiyonlar, prototekal enterokolitis, protozoon enfeksiyonları

23 harfli

proksimal dalgalı kanal, protein tamamlayıcıları, proteince zengin yemler, Protopterus aethiopicus

22 harfli

profil izdüşüm düzlemi, propiyonik asit tayini, prosessus ekstensoryus, prosessus kornikulatus, prosessus pterigoideus, prosessus suprahamatus, protein etkinlik oranı, protein translokasyonu

21 harfli

prodesse et delectare, prognosis quoad vitam, program bütçe sistemi, program seçme düğmesi, program tanımlı dosya, programlanmaz uçbirim, programlı hücre ölümü, promiyelositik lösemi, prosessus aksessoryus, prosessus hiyaloideus, prosessus korakoideus, prosessus koronoideus, prosessus kuneiformis, prosessus piramidalis, prosessus sfenoidalis, prosessus transversus, prosessus zigomatikus, prostaglandin F2 alfa, prostat-özgül antijen, proteaz baskılayıcısı, protein konsantreleri, ...

20 harfli

proboskis çengelleri, Procellaria pelagica, profesyonelleştirmek, progestin analogları, program tanımlı veri, programlanır uçbirim, projeksiyon makinesi, proksimal aksonapati, proliferasyon evresi, propaganda izlencesi, prosessus alveolaris, prosessus kondilaris, prosessus ksifoideus, prosessus mamillaris, prosessus mastoideus, prosessus muskularis, prosessus papillaris, prosessus stiloideus, prosessus temporalis, prosessus tentorikus, prostat hiperplazisi, ...

19 harfli

proboskis kancaları, profesyonelleştirme, proje değerlendirme, projeksiyon formülü, projeksiyon lambası, prokaryotik protist, proksimal düz tübül, promiskuitet kuramı, prosessus angularis, prosessus frontalis, prosessus kornualis, prosessus lateralis, prosessus lingualis, prosessus mediyalis, prosessus orbitalis, prosessus palatinus, prosessus rostralis, prosessus unsinatus, prostat metaplazisi, proteine bağlı iyot, protoplâzma füzyonu, ...

18 harfli

Procapra gutturosa, profilaktif tedavi, profilaktik tedavi, program geliştirme, program yöneticisi, projeksiyon tutmak, projektif geometri, proliferatif yangı, proöstrüs kanaması, prosessus ankoneus, prosessus kaudatus, prosessus septalis, prosessus siliares, prosessus spinozus, prostat atardamarı, protein ek yemleri, proteinsizleştirme, Proteles cristatus, proteliyen parazit, protoplâst kültürü, protozoon sporları

17 harfli

Problematik yargı, Procavia capensis, Procellariiformes, profesyonelleşmek, programlayabilmek, proliferatif evre, promosyon karması, propandiol türevi, prosessus hamatus, prosessus hemalis, prosessus nazalis, prosessus vokalis, prostat kanalları, protein eş değeri, proteolitik enzim, protofilik çözücü, protojenik çözücü, protostrongilozis, Protostrongylidae, Protozoa sporları, protozoon aşıları, ...

16 harfli

problem çıkarmak, Procavia syriaca, prodüktif enerji, profesyonelleşme, progestatif evre, programlaştırmak, programlayabilme, progresif ataksi, projelendirilmek, projenitor hücre, prolapsus vajina, propaganda filmi, propaganda oyunu, propan tepkimesi, Propionibacterum, propriyoreseptör, prosessus üretra, prostaglandin E2, prostaglandinler, prostatosistitis, protein kalitesi, ...

15 harfli

probit olasılık, profibrinolizin, proforma fatura, program bağlama, program dergisi, program kredisi, program üreteci, programlaştırma, progresif vergi, proje kredileri, proje sihirbazı, projektör ışığı, projelendirilme, proksimal tubul, proktoparalizis, prolapsus rekti, prolapsus uteri, Promphorhynchus, Proni güçölçeri, pronomınal fiil, propagandacılık, ...

14 harfli

Procellariidae, prodromal evre, proeritroblast, profesyonellik, progestajenler, projelendirmek, proklorperazin, proktostenozis, proleterleşmek, prolin, Pro, P, promotor bölge, proontogenezis, propiopromazin, prosencephalon, prostat apsesi, prostatomegali, prostetik grup, Prosthogonimus, protanefridium, protein hedefi, Proteocephalus, ...

13 harfli

problem etmek, problem olmak, problemsizlik, Procyon lator, profesyonelce, profundal zon, proglamlatmak, program grubu, program öbeği, programlanmak, programsızlık, progranülosit, proinsülinemi, proje kredisi, projelendirme, proleterleşme, proliferasyon, propil gallat, prosensefalon, prosesitivite, Prosobranchia, ...

12 harfli

proakselerin, probit model, prodüktivite, prodüktörlük, proglamlatma, programcılık, programlamak, programlanma, proje yapmak, projeni test, prokaryotlar, prokonvertin, prolaktinemi, Promforinkoz, promiyelosit, promontoryum, promosyonsuz, propagandacı, propagandist, prostasiklin, prostat bezi, ...

11 harfli

probabilist, probabilizm, Probascidea, problematik, Proboscidea, Procaviidae, Prochordata, Procyonidae, prodüksiyon, profesörlük, profesyonel, profil boru, profilaktik, profilcilik, progesteron, programlama, projeksiyon, prokainamid, prokambiyum, prokollagen, prokollajen, ...

10 harfli

probenisit, probiyotik, problemsiz, proferment, profil adı, profilaksi, profiterol, progenezis, proglottis, proglottit, prognatizm, programsız, proinsülin, projecilik, Prokaryota, proktodeum, proktodini, proktoloji, proktoraji, proktostat, prokutikül, ...

9 harfli

problemli, proboskis, processor, prodromal, Productus, produktus, prodüktör, proestrum, proflaksi, profundus, progestin, proglotid, proglotis, programcı, programlı, progresif, prohaptor, projektör, projestin, prokaryot, proksimal, ...

8 harfli

probiyoz, probosis, Procoela, proenzim, profesör, profilci, profilin, prognati, proktore, prolamin, proleter, prologos, promazin, promoter, promotor, promönat, pronator, pronotum, propanon, propenal, propilen, ...

7 harfli

proagon, problem, prodrom, progeni, prognoz, program, projeci, prokain, prokarp, prootik, prosoma, prostat, proteaz, proteid, protein, proteit, proteom, Proteus, protist, provoke, prozodi

6 harfli

probit, profaj, profaz, profen, profil, Proksi, proleg, prolog, promil, propan, propin, proses, protal, protez, proton, prozan

5 harfli

proje, promo, Proto, prova

4 harfli

prob

3 harfli

Pro

Kelime Ara