psödoataksi

psödoataksi İng. pseudoataxia

Ataksi benzeri genel eş güdümsüzlük.


psödoataksi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 's', 'ö', 'd', 'o', 'a', 't', 'a', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
psödoataksi kelimesinin tersten yazılışı iskataodösp diziliminde gösterilir.