re

re

(I) Türk alfabesinin yirmi birinci harfinin adı, okunuşu.


re İt. re

(II) a. müz. Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses.


Re

kim. Renyum elementinin simgesi.


Re

Latince tekrar anlamına gelen ön ek.


RE İng. restriction enzyme, re

Restriksiyon enzimi.


re, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', şeklindedir.
re kelimesinin tersten yazılışı er diziliminde gösterilir.