reaktif şişesi

reaktif şişesi İng. reactive bottle

Hazırlanan reaktiflerin ve kimyasal çözeltilerin saklanmasında kullanılan, ışık geçirmeyen renkli, çeşitli hacimlerde şişe.


reaktif şişesi için benzer kelimeler


reaktif şişesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 'ş', 'i', 'ş', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
reaktif şişesi kelimesinin tersten yazılışı iseşiş fitkaer diziliminde gösterilir.