reel dizi

reel dizi

bk. gerçel dizi.


reel dizi için benzer kelimeler


reel dizi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'e', 'l', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
reel dizi kelimesinin tersten yazılışı izid leer diziliminde gösterilir.