reel kişi başına gelir

reel kişi başına gelir İng. real per capita income

Bir ekonomide sabit fiyatlarla gayrisafî millî hasılanın (veya gayrisafî yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay.


reel kişi başına gelir için benzer kelimeler


reel kişi başına gelir, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'e', 'l', ' ', 'k', 'i', 'ş', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', şeklindedir.
reel kişi başına gelir kelimesinin tersten yazılışı rileg anışab işik leer diziliminde gösterilir.