rejim

rejim Fr. régime

a. 1. Yönetme, düzenleme biçimi, düzen: “Hiç kimse Türkiye'de normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez.” -B. Felek. 2. Diyet: “Sıkı bir rejim takip etmelidir.” -R. H. Karay. 3. Bir devletin yönetim biçimi: “Birinci Dünya Harbi'nden beri dünyanın temellerini sarsan totaliter rejimlerin hiçbiri lehinde beyanatta bulunmuş değildir.” -H. E. Adıvar. 4. coğ. Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü.


rejim

< Fr. régime: rejim


rejim için benzer kelimeler


rejim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'j', 'i', 'm', şeklindedir.
rejim kelimesinin tersten yazılışı mijer diziliminde gösterilir.