ren geyiği

ren geyiği İng. reindeer

Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, geyikgiller (Cervidae) familyasından, 200 cm kadar uzunlukta, 110 cm kadar yükseklikte, hem dişisinde hem de erkeğinde boynuz bulunan, gerdanı yeleli bir tür.


Ren geyiği

a. hay. b. Geyikgillerden, Kuzey Kutbu'na yakın soğuk bölgelerde koşum hayvanı olarak kullanılan ve etinden, sütünden, derisinden de yararlanılan evcil bir memeli türü (Flangifer tarandus).


Ren geyiği İng. Reindeer

(Rangifer tarandus) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının geyikgiller (Cervidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 200, yüksekliği 110 cm. Hem dişi hem erkek boynuzludur. Gerdanı yelelidir. Eski ve Yeni Dünyanın Arktik bölgelerinde yaşar.


ren geyiği için benzer kelimeler


ren geyiği, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'n', ' ', 'g', 'e', 'y', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
ren geyiği kelimesinin tersten yazılışı iğiyeg ner diziliminde gösterilir.