resistance

resistance Osm. direnç

Birimi Ohm olan, bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma gücü.


resistance için benzer kelimeler


resistance, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 's', 'i', 's', 't', 'a', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
resistance kelimesinin tersten yazılışı ecnatsiser diziliminde gösterilir.