rete artikulare genus

rete artikulare genus Dgr. anat. rete articulare genus

anat. Diz eklemi atardamar ağı.


rete artikulare genus için benzer kelimeler


rete artikulare genus, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 't', 'e', ' ', 'a', 'r', 't', 'i', 'k', 'u', 'l', 'a', 'r', 'e', ' ', 'g', 'e', 'n', 'u', 's', şeklindedir.
rete artikulare genus kelimesinin tersten yazılışı suneg eralukitra eter diziliminde gösterilir.