Ribes

Ribes

bk. Frenk üzümü


Ribes için benzer kelimeler


Ribes, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, R harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'R', 'i', 'b', 'e', 's', şeklindedir.
Ribes kelimesinin tersten yazılışı sebiR diziliminde gösterilir.