robot

robot Fr. robot

a. 1. Belirli bir işi yerine getirmek için manyetizma ile kendisine çeşitli işler yaptırılabilen otomatik araç. 2. mec. Başkasının buyruğu ile iş yapan, kendi akıl ve iradesini kullanmayan kimse.


robot

bk. özdevinir


robot için benzer kelimeler


robot, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'o', 'b', 'o', 't', şeklindedir.
robot kelimesinin tersten yazılışı tobor diziliminde gösterilir.