rüzgâraltı yanı

rüzgâraltı yanı İng. leewand side

Dağlık bir yörede, bir kıyıda egemen rüzgârların siperinde kalan yüz. bk. rüzgâr yanı.


rüzgâraltı yanı için benzer kelimeler


rüzgâraltı yanı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'ü', 'z', 'g', 'â', 'r', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
rüzgâraltı yanı kelimesinin tersten yazılışı ınay ıtlarâgzür diziliminde gösterilir.