ş`leme

ş`leme Fr. chuintement

Tiyatro konuşmasında «s» harfinin yerine «ş» harfini söyleme kusuru.


ş`leme için benzer kelimeler


ş`leme, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', '`', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
ş`leme kelimesinin tersten yazılışı emel`ş diziliminde gösterilir.