şabla

şabla

1.Labada. 2.Öksürük için kullanılan bir çeşit dağ otu. 3.Ekine zararlı bir çeşit bitki.


şabla

Kalın hayvan gönü.


şabla

Araba iğine takılan demir bilezik.


şabla

Tokat.


şabla

Labada.


şabla, (şapla)

Sille, tokat, şamar.


şabla için benzer kelimeler


şabla, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'b', 'l', 'a', şeklindedir.
şabla kelimesinin tersten yazılışı albaş diziliminde gösterilir.