şabla urmak, (şapla urmak, şaplama urmak)

şabla urmak, (şapla urmak, şaplama urmak)

Tokat atmak, şamar çarpmak.


şabla urmak, (şapla urmak, şaplama urmak) için benzer kelimeler


şabla urmak, (şapla urmak, şaplama urmak), 41 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'b', 'l', 'a', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'ş', 'a', 'p', 'l', 'a', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 'ş', 'a', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
şabla urmak, (şapla urmak, şaplama urmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamru amalpaş ,kamru alpaş( ,kamru albaş diziliminde gösterilir.