şadrabaz

şadrabaz

Çıkardığı oyunlarla çevresindekileri oyalayan, şen.


şadrabaz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'd', 'r', 'a', 'b', 'a', 'z', şeklindedir.
şadrabaz kelimesinin tersten yazılışı zabardaş diziliminde gösterilir.