şaltah

şaltah

1.Uzun ve geniş (giysi için). 2.Biçimsiz iri, şişman.


şaltah

Yaygaracı.


şaltah

Koyun kuyruğu


şaltah, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'l', 't', 'a', 'h', şeklindedir.
şaltah kelimesinin tersten yazılışı hatlaş diziliminde gösterilir.