Şam fıstığı

Şam fıstığı

a. Antep fıstığı.


Şam fıstığı

bk. Antep fıstığı


Şam fıstığı için benzer kelimeler


Şam fıstığı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ş harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ş', 'a', 'm', ' ', 'f', 'ı', 's', 't', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Şam fıstığı kelimesinin tersten yazılışı ığıtsıf maŞ diziliminde gösterilir.