şan

şan Ar. ş¥n

(I) a. (şa:nı) 1. Ün: “Ondan usanmak, onunla didişmemek erkekliğin şanından mıydı?” -S. F. Abasıyanık. 2. Gösteriş, gösterişlilik.


şan Fr. chant

(II) a. müz. İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi.


şan Fr. Anche
şan

Ün.


şan

Şan, şeref


Şan Köken: Ar.

Cinsiyet: Kız Ün, nam, şöhret.Cinsiyet: Erkek Ün, nam, şöhret.


şan için benzer kelimeler


şan, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'n', şeklindedir.
şan kelimesinin tersten yazılışı naş diziliminde gösterilir.