şapat gapat

şapat gapat

Örtbas et, gizli tut (deyim).


şapat gapat için benzer kelimeler


şapat gapat, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'p', 'a', 't', ' ', 'g', 'a', 'p', 'a', 't', şeklindedir.
şapat gapat kelimesinin tersten yazılışı tapag tapaş diziliminde gösterilir.