şaşaa

şaşaa Ar. şa¤şa¤a

a. (şa:şaa) 1. Görkem. 2. esk. Parlaklık, parıltı.


şaşaa, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'ş', 'a', 'a', şeklindedir.
şaşaa kelimesinin tersten yazılışı aaşaş diziliminde gösterilir.