se

se

(I) Türk alfabesinin yirmi ikinci harfinin adı, okunuşu.


se Far. se

(II) a. Üç.


se

Şap.

< Ar. sefer) sefer


-se

bk. ise


Se

kim. Selenyum elementinin simgesi.


SE İng. digestible energy

Sindirilebilir enerji.


se, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', şeklindedir.
se kelimesinin tersten yazılışı es diziliminde gösterilir.