sefer duası

sefer duası Osm. Kanun-ı dua

Düşman toprağına giren yeniçerilerin, her ikindi namazından sonra ocakyazıcısı başkanlığında topluca ettikleri dua.


sefer duası için benzer kelimeler


sefer duası, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'e', 'r', ' ', 'd', 'u', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
sefer duası kelimesinin tersten yazılışı ısaud refes diziliminde gösterilir.