seferî

seferî Ar. sefer³

sf. (seferi:) 1. Yolculukla ilgili olan. 2. Savaşla ilgili olan, hazari karşıtı. 3. a. din b. Yolculuk sebebiyle dinî açıdan kendisine bazı kolaylıklar sağlanan kimse.


Seferî Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek 1. Yolcu olan. 2. Savaş durumu.


seferî için benzer kelimeler


seferî, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'e', 'r', 'î', şeklindedir.
seferî kelimesinin tersten yazılışı îrefes diziliminde gösterilir.