şeffaf kalkan balığı

şeffaf kalkan balığı Lat. Lepidorhombus whiffiagonis

Kalkan balığı (Scophthalmidae) ailesinden, boyları 60 cm olabilen, gövde yeşilimsi veya grimsi kahverengi, dorsal ve anal yüzgeçlerinde belirgin olmayan benekler bulunan, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren kemikli bir balık türü.


şeffaf kalkan balığı için benzer kelimeler


şeffaf kalkan balığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'f', 'f', 'a', 'f', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
şeffaf kalkan balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab naklak faffeş diziliminde gösterilir.