sefine

sefine Ar. sef³ne

a. (sefi:ne) den. esk. Gemi: “Kaptan Abdullah Bey yirmi beş sene harp sefinelerinde süvarilik yapmıştı.” -P. Safa.


sefine, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'i', 'n', 'e', şeklindedir.
sefine kelimesinin tersten yazılışı enifes diziliminde gösterilir.