sefire

sefire Ar. sef³re

a. (sefi:re) esk. 1. Bayan elçi: “Sefiremizin tiyatrosever oluşu konuşmalara daha da revnak verdi” -H. Taner. 2. Elçi karısı.


sefire, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'i', 'r', 'e', şeklindedir.
sefire kelimesinin tersten yazılışı erifes diziliminde gösterilir.