sefotetan

sefotetan İng. cefotetan

Molekülündeki metiltiotetrazol grubu yapıdan dolayı ender de olsa kanamalara neden olabilen, biyolojik yarı ömrü oldukça uzun sefalosporin türevi antibiyotik.


sefotetan, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'o', 't', 'e', 't', 'a', 'n', şeklindedir.
sefotetan kelimesinin tersten yazılışı natetofes diziliminde gösterilir.