seğirdürce

seğirdürce

Seirtme çağına girmiş, koşar oynar.


seğirdürce, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'd', 'ü', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
seğirdürce kelimesinin tersten yazılışı ecrüdriğes diziliminde gösterilir.