şehevi

şehevi Ar. şehev³

sf. (şehevi:) esk. Erotik.


şehevi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'h', 'e', 'v', 'i', şeklindedir.
şehevi kelimesinin tersten yazılışı iveheş diziliminde gösterilir.