sekizinci tür dağılım

sekizinci tür dağılım İng. type VIII distribution

(Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…) biçiminde verilen, Pearson türünden bir sıklık dağılımı.


sekizinci tür dağılım için benzer kelimeler


sekizinci tür dağılım, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'k', 'i', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 't', 'ü', 'r', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
sekizinci tür dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad rüt icnizikes diziliminde gösterilir.