selâmname

selâmname

Özellikle Bektaşî yazınında, tarikat ulularını saygı ile öven bir koşuk türü.


selâmname, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'l', 'â', 'm', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
selâmname kelimesinin tersten yazılışı emanmâles diziliminde gösterilir.