selenofen

selenofen İng. selenophene

k.n. 110 °C olan, suda çözünmeyen, tiyofene benzeyen ve havada mavi alevle yanarak selenyum oluşturan renksiz bir sıvı. Selenofuran.


selenofen, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'l', 'e', 'n', 'o', 'f', 'e', 'n', şeklindedir.
selenofen kelimesinin tersten yazılışı nefoneles diziliminde gösterilir.